Đại lý gas Nha Trang

ĐẠI LÝ GAS – ĐẠI LÝ BẾP

VẬT TƯ THIẾT BỊ GAS

  • Van tổng 10, 12, 25, 40kg/h cấp 1 cấp 2

  • Vật tư lắp đặt hệ thống gas công nghiệp

  • Thiết bị inox nhà hàng

  • Lắp đặt hệ thống gas công nghiệp

  • Tủ hấp cơm 30, 50, 100kg/lần

Cửa Hàng Gas Nha Trang – Gas Chí Thành

Gọi Gas Nha Trang

Cửa hàng: 19 đường B2 KĐT Vĩnh Điềm Trung, NT

ĐT: 0258 3 561 561 – 0849 256 256

Gọi Gas Nha Trang

Cửa hàng: 984 đường 2/4, Vĩnh Phước, NT

ĐT: 0258 6 256 256  – 0836 256 256